Esculaap
Duikkids

 

 

Stethoscoop

 

Otoscoop

 

Spirometer

 

Teststroken

Duikkeuring

Je gezondheid is belangrijk bij het duiken. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor je buddy!

Ook een duikschool of duikvereniging zal geen risico nemen en willen weten of je gezond bent.
Meestal wordt gewerkt met een formulier, een 'eigen verklaring', of een duikmedisch onderzoek.

Eigen verklaring

Voor beginnen met duiken en oefenen in het zwembad vraagt een (NOB) duikvereniging of een duikschool je een vragenformulier in te vullen over je gezondheid, de zelftest. Voor je definitief gaat duiken wordt ook geadviseerd een volledige keuring te laten doen. Hoe de NOB en dus ook de verenigingen omgaan met de medische geschiktheid voor het duiken kun je zien op deze pagina.

De vragen die worden gesteld gaan vooral over de luchtwegen, de oren, ziekten die van invloed kunnen zijn op je bewustzijn (zoals suikerziekte, vallende ziekte) en medicijnen. Als uit de antwoorden blijkt dat er misschien problemen zijn, dan zul je een duikmedisch onderzoek moeten laten doen.

Duikmedisch onderzoek

Voordat je kunt gaan buitenduiken, of als uit de 'zelftest' is gebleken dat je gezondheid nader onderzocht moet worden, dan ga je naar een duikerarts voor een duikmedisch onderzoek. Ook als je al gekeurd bent, maar er is iets gebeurd dat van invloed is op je gezondheid is het verstandig om je opnieuw te laten keuren.

Voor duikkids is het natuurlijk verstandig om je te laten keuren door een arts die verstand heeft van sportduiken, maar ook verstand heeft van kinderen en duiken. Veel duikerartsen zijn voorzichtig met het keuren van kinderen jonger dan 14 jaar, omdat de effecten van duiken op jongere kinderen nog niet helemaal bekend zijn.

Zie ook bij de pagina 'voor ouders - duiken en kinderen'. De medische commissie van de NOB heeft een standpunt over duiken bij jeugdigen ingenomen. Dit standpunt en de aanbevelingen zijn te downloaden via de links. De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde heeft ook nagedacht over kinderen en duiken.

Bij deze laatste vereniging kun je ook zoeken naar speciale duikerartsen die duikkeuringen doen, kijk op de ledenlijst. In principe mag elke arts duikkeuringen doen, maar zoals gezegd verdienen hierin gespecialiseerde artsen de voorkeur.

Wat gebeurt bij het duikmedisch onderzoek?

De keuring bestaat uit verschillende onderdelen:

Allereerst moet je een vragenlijst invullen. Hierin worden bijzonderheden gevraagd over je gezondheid, of je medicijnen gebruikt, of je bij een medisch specialist onder behandeling bent. Natuurlijk extra aandacht voor de toestand van je oren en je luchtwegen!

Dan wordt je lichaam helemaal nagekeken. Ook worden metingen gedaan hoe je lichaam werkt. De apparaatjes die daarvoor worden gebruikt zie je op de plaatjes links. De duikerarts kijkt naar de volgende dingen:

Ben je bang voor bloed prikken? Gelukkig is dat meestal niet nodig!

De uitslag van het duikmedisch onderzoek

De keuringsuitslag wordt in je logboek genoteerd. Daar zijn speciale bladzijden voor. Als je in het buitenland wilt gaan duiken, dan zal de duikleider van het duikcentrum altijd om je logboek met je duikbrevetten vragen, maar ook kijken of je nog een geldige medische keuring hebt en dus bent goedgekeurd om te duiken.

Heeft de duikerarts iets bijzonders ontdekt? Dan zal je misschien worden verwezen voor verder onderzoek.

Ben je op dat moment niet goedgekeurd om te duiken? Vaak kan na een medische behandeling een herkeuring worden naar boven paginagedaan. Misschien kun je dan toch nog gaan duiken!

Het volgende stuk van Duikkids gaat over duikplaatsen. We beginnen in het binnenwater in Nederland!