Koffervis
Duikkids

 

 

Atol

 

 

Over Duikkids

De site 'Duikkids' is een particulier initiatief van een duikinstructeur die eerder met veel enthousiasme betrokken was bij jeugdduiken.

Dit vanuit een achtergrond met jarenlange duikervaring, aangesloten bij een NOB vereniging. Van hieruit is uitgebreide ervaring opgedaan met zowel het NOB Scuba Doe programma voor de jeugd als met het Scuba Ranger programma. De wens deze kennis en zo opgedane ervaring te delen en kinderen enthousiast te maken voor deze mooie sport is de basis voor deze site.

Kinderen zoeken op internet overal naar informatie, over velerlei onderwerpen. Om kinderen te stimuleren ook actief aan onderwatersport te gaan doen is deze site opgebouwd. De eerste belangrijke stap is om belangstelling te wekken, en daarmee te laten zien dat duiken gewoon mooi is om te doen.
Na het wekken van belangstelling, en hopelijk ook het zetten van de stap om zelf actief met onderwatersport bezig te gaan, is deze site ook bedoeld als aanvullend op de duikopleiding zelf, door het geven van achtergrondinformatie en diepere theoretische kennis over het duiken.
Ook kunnen oefeningen uit het zwembad nog eens in alle rust worden bekeken. Soms met een een andere invalshoek, maar ook met de mogelijkheid de video's te herhalen om nog eens rustig te kijken.

Een ander belangrijk doel van deze website is ook bewustwording te laten ontstaan voor het onderwaterleven: de rijkdom aan kleuren, levensvormen, de onderlinge samenhang, het imposante en onbeschrijflijk mooie van de onderwaterwereld. Maar ook bewustwording van de, vaak ook negatieve, invloed van de mens hierop.

Duiken leren

Duiken leren kan niet vanaf een website, dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Om ook de kinderen die de site bezoeken hiervan te doordringen wordt dit waar mogelijk benadrukt door te stellen dat duiken uitsluitend veilig geleerd kan worden onder leiding van een bevoegd instructeur, en door veel te oefenen en te herhalen. In dit verband wordt ook gewezen op de informatie welke onderaan elke pagina aanwezig is in de voetnoot.

Verantwoording

Veel illustraties zijn bekend uit het lesmateriaal van de NOB, gericht op de duikopleiding voor duikbrevetten.
De NOB heeft hiermee de beschikking over uitstekende en mooi geillustreerde duikcursussen. De heldere illustraties van HES van Schoonhoven uit de cursusboeken passen dan ook uitstekend bij de doelstelling van deze website. Deze zijn met toestemming van de NOB, onder vermelding van "Copyright NOB 2016", dan ook met plezier op deze site gebruikt.

De verwoorde theoretische achtergronden worden met regelmaat getoetst aan de actualiteit en waar nodig bijgewerkt. Dit alles is gepoogd neutraal te formuleren (dus niet als afkomstig van een specifieke achtergrond of duikopleiding), maar volgt gezien de achtergrond van de auteur vaak in grote lijnen de NOB structuur.

Gebruik van teksten en/of afbeeldingen door derden

Deze site heeft ook buiten enthousiaste duikkids een grote educatieve waarde. Op de site is het copyright van toepassing zoals vermeld in de footer. Voor overname van teksten, gedeelten van teksten, afbeeldingen en ander materiaal geplaatst op deze site zijn dan ook voorwaarden van toepassing en is voorafgaand toestemming noodzakelijk. U kunt hierover per mail contact opnemen.

Contact

Voor contact kunt u mailen naar Duikkids.