Afdalen
Duikkids

 

 

Duiker met Napoleonvis

 

Onderwaterlandschap

 

Duikkids

 

Koraallandschap

 

Onderwaterlandschap

 

Duikkid

 

Anemoonvissen

 

Koraalwand

Duiken en kinderen

Duiken en kinderen gaan uitstekend samen!
Het is wel belangrijk om de specifieke dingen van kinderen goed in de gaten te houden.

Aanleren van duikvaardigheden

DuikkidsIedereen die met kinderen in het water omgaat zal merken dat kinderen meesters zijn in het ontwikkelen van vaardigheden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat kinderen geen angst hebben om (lang) onder water te blijven en water zien als uitdagend en leuk.

Maar bij duikkids is dit natuurlijk geen enkel probleem!

Kinderen pikken dingen snel op, en kunnen ze dan ook snel uitvoeren. De ervaring heeft geleerd dat kinderen, als ze bijvoorbeeld het hele Scuba Doe programma hebben doorlopen, in vaardigheden gelijkwaardig zijn aan 1* duikers, ook al zijn ze dan slechts 11 of 12 jaar oud. Dit wil niet zeggen dat het volwaardige 1* duikers, of (junior) open water divers, zijn! Ook op andere vlakken liggen grenzen.

Duiken en leeftijden

Een van die grenzen is leeftijd. Een goede leeftijd om met snorkelen en een beetje duiken in een zwembadomgeving te beginnen is minimaal 8 jaar. Maar in op deze leeftijd zal op een speelse manier wat oefenen met snorkelen en duiken centraal staan.

Voor het meer beheersen van ook theoretische achtergronden en het leren omgaan met duikapparatuur is het beter als de duikkids nog wat ouder zijn, zo vanaf 10 jaar is onze ervaring. Wat hierbij van belang is, is de combinatie van een aantal eigenschappen bij de duikkids.

SnorkelenAllereerst voldoende inzicht om de achtergronden te begrijpen, natuurlijk wel met uitleg op het niveau van het kind.
Daarnaast concentratie, een duikkid moet de uitleg goed kunnen volgen en geconcentreerd kunnen oefenen.
Ook voldoende beheersing om impulsieve reacties te voorkomen, zoals niet je adem inhouden bij het omhoog komen.
Verder fysieke kracht om goed om te gaan met de uitrusting.
Tot slot kunnen de kinderen na 10 jaar beter omgaan met het buddy principe, ze zijn wat minder uitsluitend op zichzelf gericht.
Let wel: elk kind is anders, bovengenoemde leeftijden zijn globaal. Sommige kinderen kunnen op jongere leeftijd al complexere dingen baas, anderen pas als ze ouder zijn.

Het spreekt voor zich dat op deze jonge leeftijd alleen veilig gewerkt kan worden in een zwembad omgeving. Buiten duiken ligt dan nog ver weg!

Mentaal

De eerste voorwaarde is dat de kinderen voldoende kennis moeten kunnen opdoen en voldoende beheerst met het materiaal en het duiken om moeten kunnen gaan om dit veilig te doen. Duikkids

Veiligheid bij het duiken en het toepassen van het buddysysteem, waarin je voor elkaar ook de verantwoordelijkheid draagt, zijn de basis voor veilig duiken. Vooral op het moment dat ook duiken in buiten water in beeld komt, dus bij junior brevetten (vanaf ten minste 12 jaar) is dit natuurlijk extra belangrijk.

Maar bij een goed opgeleide duikkid is veiligheid een thema dat door de hele opleiding al aanwezig is en dus een automatisme is geworden!

Kennis van grenzen aan eigen kunnen liggen deels in de grenzen die aan de duikdiepte en duiktijd worden gesteld bij de junior brevetten. Maar ook kinderen van 14+, die al een volwaardig brevet kunnen verwerven, zullen nog begeleiding bij het duiken nodig hebben om zich hun grenzen te laten realiseren en deze in acht te nemen.

Fysiek

Een duikuitrusting is zwaar. Kijkend naar buitenduiken in Nederland is 8 tot 10 kg lood geen uitzondering, waarbij ook nog een 10 literfles en het gewicht van automaat/vest en eventueel duiklampen komt. Bij elkaar al snel 25 kg. Een kind van 12 tot heeft een lichaamsgewicht wat meestal ligt tussen ongeveer 40 tot 50 kg.

Een extra gewicht van 25 kg is daarmee meer dan 50% extra! Voor een volwassene met een een lichaamsgewicht van meestal 75 tot 90 kg is dit dus beduidend minder - rond de 25 tot 30%, En elke volwassen duiker die met een volledige duikuitrusting een eind heeft moeten lopen, met ook tegen de dijk omhoog en naar beneden in Zeeland, weet hoe zwaar dat al is voor een volwassene. Paginatop

Tel bij deze gewichtsbelasting de verminderde souplesse door het duikpak op, en het zal duidelijk zijn dit voor een kind een forse belasting is. Dit maakt ook duidelijk waarom het handig is om kleinere duikflessen tot maximaal 7 liter voor duikkids te gebruiken. Fijn is ook om, als dit kan op de duikplek, de fles en vest pas in het water om te doen - het vest wat opblazen en aantrekken als een jas.

Dit verklaart ook waarom duiken leren in tropische omgevingen zoveel laagdrempeliger is, dan is immers een shorty en enkele kilo's lood al voldoende. Kou en afkoeling spelen (bijna) geen rol en je kunt je veel makkelijker bewegen!

Groei en ontwikkeling

De effecten van duiken in de kindertijd op de groei en ontwikkeling op langere termijn zijn (nog) niet voldoende onderzocht. Het is dus niet duidelijk of duiken hierop van invloed is, en in welke mate. En evenmin waar een veilige grens ligt! Zie ook de mening van:

De professionele visie - N.V.D. en Medische commissie NOB

Vanuit de medische commissie van de NOB is wel een standpunt over duiken bij jeugdigen ingenomen. Het standpunt en de aanbevelingen zijn te downloaden via de links. Daarnaast kan ook kennis genomen worden van de visie van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde, met bij kinderen een PDF download over dit onderwerp. Dit is ook van belang omdat veel artsen die duikmedisch onderzoek doen ('duikkeuring') bij kinderen deze visie ook aanhouden.

Uit zowel standpunt en aanbevelingen blijkt terughoudendheid en voorzichtigheid.

Een overzicht van alle medische aspecten van duiken die van belang zijn voor kinderen vindt u in dit artikel uit het magazine 'Duiken'.

Is duiken in het algemeen wel veilig?

Deze vraag kan opkomen bij ouders van enthousiaste duikkids die zelf geen duikervaring hebben.

Ja, duiken is veilig. In verhouding gebeuren weinig duikongevallen. Maar als het mis gaat, kan het natuurlijk wel gelijk ernstig zijn. Als er problemen ontstaan ligt dit vaak aan medische problemen die een duiker al (potentieel) had bij de start van de duik, of bij overschatting van zichzelf of onderschatting van de kenmerken van een specifieke duikstek. Omdat met kinderen geen enkel risico wordt genomen op deze gebieden, zal dit zelden een probleem zijn. In enkele gevallen is falen van de apparatuur oorzaak van problemen, meestal is dan de apparatuur niet goed onderhouden. Een goede duikclub of duikschool houdt dit uiteraard zorgvuldig bij. Vaker is echter bij duikongevallen sprake van een combinatie van factoren - een ongeluk komt nooit alleen!

Wat altijd onvoorspelbaar is, maar het aan de instructeur om zijn leerlingen goed in te schatten in dit opzicht, is hoe een leerling duiker onder water reageert op onverwachte omstandigheden. Dit speelt trouwens evengoed bij volwassen leerlingen! Een onverwachte (paniek) reactie is vaak de basis voor problemen.

Duiken voor uw kinderen - doen of niet doen?

Als uw kind eraan toe is om nieuwe ontdekkingen onder water te doen, en een leuke, misschien beetje spannende, maar vooral boeiende sport zoekt dan is duiken en snorkelen een prima mogelijkheid!

Uw kind leert verantwoordelijkheid te dragen - voor zijn of haar eigen handelen, voor de apparatuur en voor de buddy. Maar ook om met zorg om te gaan met de onderwaterwereld.
Ook in sportief opzicht wordt een duikkid continue uitgedaagd - nieuwe dingen leren, samenwerken, maar ook conditie is belangrijk bij duiken!Paginatop

En tot slot maakt uw kind kennis met prachtige natuur, de altijd boeiende wereld onder water. En gaat ook het belang van de natuur en het behoud ervan zien.

Natuurlijk is wel belangrijk dat u een duikvereniging of duikschool uitzoekt die op een verantwoorde wijze de duiklessen verzorgd en die u en uw kind allebei een goed gevoel geeft.

Duiken en kinderen: DOEN dus!

Duikles

Het volgende thema: duiken met kinderen!